Olika profilsystem, glaspartier för olika krav. 

Vill du veta mer om våra möjligheter att hjälpa dig med stålpartier, ta kontakt med Mauritz Andersson på 0581-377 67.

Stålprofil 35000 *

*MaxiDoors benämning: MD350

Konstruktionen byggs av profilsystem SP 35000 från Stålprofil AB. Detta profilsystem är oisolerat och avsett för enkel- och pardörrar, skjutdörrar samt fönster och fasta stålpartier. Konstruktionen kan utföras med eller utan sidoljus och överljus. Antal och utförande på glasband och fyllningar kan skräddarsys.

Lämplig för invändiga miljöer såsom bostäder, skolor och vårdinrättningar.

Brandklassning upp till EI30. Säkerhetsklass upp till klass 3, enligt SS 817345 och skottsäkerhetsklass upp till klass C5-SF, enligt SS 224425.

Material: Galvat stål. Ytskiktet kan pulverlackeras i valfri RAL- eller NCS-kulör.

 

Stålprofil 56500 *

*MaxiDoors benämning: MD565

Konstruktionen byggs av profilsystem SP 56500 från Stålprofil AB. Detta profilsystem har bruten köldbrygga och är bäst lämpad för tillverkning av dörr-, fönster-, entrépartier samt skjutdörrar. Stålpartiet kan utföras med eller utan sidoljus och överljus. Antal och utförande på glasband och fyllningar kan skräddarsys.

Lämplig för kontors-, affärsbyggnader, flerbostadshus, skolor och vårdinrättningar.

Säkerhetsklass upp till klass 3 SS 817345, klass MK4 enligt ENV 1627, skottsäkerhetsklass upp till klass FB7 enligt SS EN 1522 samt ljudisolering upp till 36 dB.

Material: Galvat stål. Ytskiktet kan pulverlackeras i valfri RAL- eller NCS-kulör.

 

Stålprofil 76500 *

*MaxiDoors benämning: MD765

Konstruktionen är byggd på profilsystem SP 76500 från Stålprofil AB. För användning där höga krav ställs på brandsäkerhet, styrka och livslängd.

Lämplig som dörr, fönster och skjutdörrsparti i offentliga byggnader så som skolor, sjukhus, affärsbyggnader och daghem.

Vid brand inomhus där temperaturen kan överstiga 900 C. Ger brandklassade stålpartier med brandglas det skydd som behövs vilket kan jämföras med t ex olegerat aluminium som smälter redan vid ca 625 C.
Systemet är brandtekniskt klassat upp till EI 60, skjutdörr upp till brandteknisk klass upp till EI 30. Kan även utföras i säkerhetsklass upp till klass 3 enligt SS 817345 och skottsäkerhetsklass upp till C5-SF, enligt SS 224425.

Material: Galvat stål. Ytskiktet kan pulverlackeras i valfri RAL- eller NCS-kulör.

 

Stålprofiler 95000, 956500 samt 976500 *

*MaxiDoors benämning: MD950, MD956, MD976

Konstruktionerna bygger på profilsystem SP 95000, SP 956500 och SP 976500 från Stålprofil AB. Profilsystemen är av rostfritt stål95000 för invändigt bruk, 956500 för utvändigt bruk. 976500 brandisolerad. Bäst lämpad för dörr-, fönster-, väggpartier och skjutdörrar i miljöer så som kontors- och affärsbyggnader, skolor, banker, hotell samt vårdinrättningar.

Brandteknisk klass upp till EI60, Säkerhetsklass upp till klass 3 SS 817345, klass MK4 enligt ENV 1627, skottsäkerhetsklass upp till klass FB7 enligt SS EN 1522 samt ljudisolering upp till 36 dB.

Material: Rostfritt. Ytskiktet kan pulverlackeras i valfri RAL- eller NCS-kulör.

 

Stålprofil 79000

*MaxiDoors benämning: MD790

Konstruktionen bygger på profilsystem SP 79000 från Stålprofil AB. För användning där höga krav ställs på brandsäkerhet, styrka och livslängd.

Lämplig som vägg, dörr och fönster i offentliga byggnader så som skolor, sjukhus, affärsbyggnader och daghem.

Systemet är brandtekniskt klassat upp till EI 60. Kan även utföras i säkerhetsklass upp till klass 3 enligt SS 817345 och skottsäkerhetsklass upp till FB6 enligt SS EN 1522.

Material: Galvat stål. Ytskiktet kan pulverlackeras i valfri RAL- eller NCS-kulör.