Branddörr utifrån klassificering

Vi har branddörrar med olika klassificering och brandklasser. Väj om du behöver en enkeldörr eller en dubbeldörr. Vi erbjuder också brandklassade dörrar i specialmått. Våra branddörrar är också ljuddämpande och reducerar buller och oljud. Branddörrar installeras med fördel i biltunnlar, parkeringshus, industrier, skolor, sjukhus, trapphus och i andra offentliga byggnader. Vill du diskutera branddörrar, ta kontakt med Hampus Andersson på 0581-377 84