Skottsäkerhet & skottsäkra dörrar

Sedan slutet av 90-talet har standarden EN 1522 tillämpats i hela Europa och ersatt alla standarder som tidigare varit giltiga.

EN 1522 gäller alla skottsäkra dörrar, fönster, luckor och andra skottsäkra material.

Standarden har sju nivåer och MaxiDoor har möjlighet att tillverka typgodkända produkter upp till klass EN 1522 FB6.

 

Nedanstående tabell visar standarden i korthet:

Klass Vapen Kaliber Ammunitionstyp
EN 1522 FB 1 Gevär 0.22 LR Lead, round nose
EN 1522 FB 2 Pistol 9 mm Full metal jacket, round nose och soft core (lead)
EN 1522 FB 3 Pistol 0.357 Magnum Full metal jacket, coned bullet och soft core (lead)
EN 1522 FB 4 Pistol 0.357 Magnum

 

0.44 Rem Magnum

Full metal jacket, coned bullet och soft core (lead)Full metal jacket, flat nose och soft core (lead)
EN 1522 FB 5 Assault Rifle 5.56 x 45 Full metal jacket, pointed bullet, soft core (lead) steel penetrator
EN 1522 FB 6 Kombination Assault Rifle

 

Gevär

5.56 x 45

 

7.62 x 51

Full metal jacket, pointed bullet, soft core (lead) steel penetratorFull metal jacket, pointed bullet, soft core (lead)
EN 1522 FB 7 Gevär 7.62 x 51 Full metal jacket, pointed bullet, steel hard core

 

EN1063 är ett säkerhetsglasstandard som skapats av Europeiska standardiseringskommittén för mätning av skyddande styrka skottsäkert glas. Det används ofta tillsammans med EN1522 för att bilda ett ballistiskt klassificeringssystem genom vilket pansarfordon och strukturer testas och betyg.

 

Skyddsmotståndet styrs av vilken typ av ammunition som används. Det finns 7 huvudstandarder: BR1-BR7. Till detta kan No Spalls (NS) tilläggas som visar att materialet ej splittras från icke-angreppssidan vid beskjutning.

 

Klass Vapen Kaliber Typ Vikt (g) Distans (m) Hastighet (m/s) Kraft Antal skott
BR1 Handelvapen /Gevär .22 LR LB/RN 2,6 ± 0,1 10,00 ± 0,5 360 ± 10 170 J 3
BR2 Handelvapen 9x19mm Parabellum FJ/RN/SC 8,0 ± 0,1 5,00 ± 0,5 400 ± 10 640 J 3
BR3 Handelvapen .357 Magnum FJ/CB/SC 10,2 ± 0,1 5,00 ± 0,5 430 ± 10 940 J 3
BR4 Handelvapen .44 Magnum FJ/FN/SC 15,6 ± 0,1 5,00 ± 0,5 440 ± 10 1510 J 3
BR5 Gevär 5.56x45mm NATO FJ/PB/SCP 4,0 ± 0,1 10,00 ± 0,5 950 ± 10 1800 J 3
BR6 Gevär 7.62x51mm NATO FJ/PB/SC 9,5 ± 0,1 10,00 ± 0,5 830 ± 10 3270 J 3
BR7 Gevär 7.62x51mm NATO FJ/PB/HC 9,8 ± 0,1 10,00 ± 0,5 820 ± 10 3290 J 3

 

LB FJ FN RN CB PB SC SCP HC
Blykula Full Metal Jacket Plattkula Rundkula Konigkula Spetsigkula Mjukt kärna (bly) Soft kärna (bly) & stål Hård kärna, stål