Ljudisolerande dörrar

Här hittar du information om ljuddörrar och ljuddämpande ståldörrar.

Förmågan att dämpa, reducera ljud som kommer från t.ex. tal, radio, TV och vägtrafik provas enligt standard ISO En 140:3:2006. Den använda provstandarden mäter verklig reduktion i frekvensområdet 50-3150 Hz där en genomsnittlig reduktion av luftljudet Rw som är mätt i enheten dB (decibelskala).
 
Normalomfånget av dB skalan mäts mellan 0 dB (hörseltröskel) till 130dB (smärttröskel). Skalan vid mätning av ljudet är logaritmisk vilket betyder att en liten ökning i antal dB motsvara en pålitlig ökning av ljudnivån, t.ex. om en bullerkälla ökar med 3dB betyder det att ljudnivån har fördubblats.
 
Beroende på kundens krav så har vi ljuddörrar som uppfyller olika nivåer av ljudisolering upp till 50dB.