Energi – U-Värde för ståldörrar & partier

Förmåga att isolera från kyla kallas för U-värde. U-värdet indikerar hur mycket värme som passerar genom 1 kvadratmeter yta från den varma sidan till den kalla när det skiljer en grad mellan utomhus- och inomhustemperaturen.

Vi har ståldörrar och stålpartier som uppnår olika U-värden beroende på applikation och ändamål. Kontakta oss för mer information.

U-värdet betecknasoch har enheten W/(m2