Brandskydd & brandskyddsklasser

Här hittar du information om brandskydd och brandskyddsklasser för våra branddörrar och säkerhetsdörrar.


E- klass:
Anger integritet i minuter, skyddar mot lågor och genombrinning.
 
A-klass:
Anger integritet samt värmeledning i minuter. Max temperaturstegring 280/330C.
Maximalt 280 i genomsnitt eller max 330 på en enskild punkt. Dörr i A-klass innehåller ej brännbart material.
 
EI-klass:
Anger integritet samt värmeledning i minuter. Max temeraturstegring 140/180C.
Maximalt 140 i genomsnitt eller max 180 på en enskild punkt.
 
*Dörr i EI-klass får bytas mot motsvarande dörr i A-klass, förutsatt att den ej innehåller brännbart material (BBR 5:6214).
 
Produktens röktäthet och brandmotstånd
Brandprovningen utförs utav Statens provningsanstalt (SP) där produktens brandmotstånd utsätts för en bestämd temperaturpåverkan, normalt motsvarande en brand i ett rum. Brandmotstånd är en eller flera egenskaper hos den sammansatta konstruktionen, t.ex. en ståldörr och därmed inte en egenskap hos de ingående materialen. Konstruktionen kan sedan klassas i så kallade brandtekniska klasser.
 
Rök- och gastäthet Sa/Sm
Branddörrar klassificeras normalt avseende motstånd mot brand. Till brandklassningen kan det ibland tilläggas en klassning mot rök och gas. Detta är dörrens förmåga att reducera eventuellt läckage av rök eller gas från en brand. Röktäthet hos dörrar betecknas med S och har två underklasser. Sa är beteckningen för röktäthet vid rumstemperatur och Sm betecknas för täthet av rök vid 200 °C. Dessa två klassningar kan kombineras eller klassas separat.

Vill du ha ytterligare information, hör gärna av dig på 0581-377 80